Nghệ thuật đồ họa chữ - Typography

Khóa học nghệ thuật đồ họa chữ & Typography

Khóa học nghệ thuật đồ họa chữ & Typography

Nghệ thuật Typography với những kỹ thuật riêng của mình đã tạo ra những tác phẩm không chỉ bắt mắt mà còn tạo ra những câu truyện, những đường đi dẫn dắt người xem đi theo con đường mà tác giả đã vạch ra trong tác phẩm của mình.