Mỹ thuật MATISSE

Mỹ Thuật Matisse

Mỹ Thuật Matisse

Trẻ em có cách cảm nhận về cuộc sống rất khác với người lớn chúng ta. Và cuộc sống ấy thường được thể hiện qua những nét vẽ ngây thơ, thậm chí có phần hơi ngờ nghệch của chúng. Đã bao giờ bạn nhìn những hình vẽ đó mà hiểu những bạn nhỏ ấy muốn nói...