In lưới

Khóa học in lưới

Khóa học in lưới

Không thể phủ nhận được những ưu điểm tuyệt vời cũng như những đóng góp mà công nghệ in lưới đã phần nào làm nên sự phát triển của lĩnh vực in ấn. Chính vì vậy là dù cho đã có lịch sử phát triển khá lâu đời rồi song in lưới vẫn còn rất phổ biến.