Lớp Book Art cơ bản( Minh họa và vẽ truyện tranh)

Lớp Book Art cơ bản

Lớp Book Art cơ bản

Trong thời đại bùng nổ của số hóa, Minh họa và vẽ truyện tranh đang phát triển mạnh mẽ, mở ra những hướng đi mới cho các bạn trẻ mê vẽ. Chính vì vậy, lớp Book Art cơ bản mở ra giúp các bạn xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc và định hướng nghề nghiệp...